fbpx
Επικοινωνία

ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Η συνήθης διαδικασία αποκατάστασης της οδοντοστοιχίας με οδοντικά εμφυτεύματα περιλαμβάνει σε αρχικό στάδιο την τοποθέτηση του εμφυτεύματος και, αφού παρέλθουν 3 μήνες, την προσθετική αποκατάσταση.

H συνήθης διαδικασία αποκατάστασης της οδοντοστοιχίας με οδοντικά εμφυτεύματα περιλαμβάνει σε αρχικό στάδιο την τοποθέτηση του εμφυτεύματος και, αφού παρέλθουν 3 μήνες, την προσθετική αποκατάσταση.

Όμως σε κάποιες περιπτώσεις, τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να αποκατασταθούν με προσωρινές θήκες ήδη από την ημέρα του χειρουργείου. Ακόμα παραπέρα, μπορεί να συνδυαστούν η εξαγωγή, η τοποθέτηση του εμφυτεύματος και η τοποθέτηση της προσωρινή θήκης σε μία μέρα. Αυτό λέγεται άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων.

Η άμεση φόρτιση είναι μια εξειδικευμένη τεχνική και την οφείλουμε πρωτίστως στα νέα, εξελιγμένα εμφυτευματα δοντιών. Με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνεται άμεσα η αποκατάσταση των δοντιών που έχουν χαθεί, χωρίς να επηρεαστεί η κοινωνική του ζωή του ασθενούς μας, αλλά και η δυνατότητα του για ποιοτική μάσηση και ομιλία.

Προϋποθέσεις για επιτυχή άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων

Για να γίνει άμεση φόρτιση πρέπει να πληρούνται διάφορες προϋποθέσεις:
 • Ικανοποιητικός βαθμός σταθερότητας των εμφυτευμάτων
 • Αρμονικές συγκλεισιακές δυνάμεις και λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος
 • Απουσία παθολογικών καταστάσεων όπως βρουξισμός, σφίξιμο και τρίξιμο των δοντιών
 • Προσεκτική αφαίρεση των δοντιών και χειρουργικός καθαρισμός από τις κυστικές αλλοιώσεις
 • Ευνοϊκό ύψος και εύρος του υπολειπόμενου οστού
 • Έλλειψη βεβαρυμμένου ιατρικού ιστορικού
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Άμεσης Φόρτισης

Μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος της άμεσης φόρτισης εμφυτευμάτων είναι:
 • Ήδη από την ημέρα εξαγωγής ο ασθενής διαθέτει προσωρινό δόντι
 • Η διατήρηση των μαλακών και σκληρών ιστών (οστό και ούλα) μετά την εξαγωγή και η διαμόρφωση τους κατά τη φάση της επούλωσης
 • Οι τελικές προσθετικές αποκαταστάσεις ολοκληρώνονται σε μια εβδομάδα σε αντίθεση με τις συμβατικές τεχνικές τοποθέτησης εμφυτευμάτων
 • Παρόμοια υψηλά ποσοστά επιτυχίας με τη συμβατική φόρτιση
 • Διαμόρφωση και ευνοϊκή επούλωση των ούλων γύρω από τα εμφυτεύματα
 • Σταθερότερο ύψος ούλων και οστού γύρω από τα εμφυτεύματα σε σχέση με τη συμβατική φόρτιση
Ποια είναι η διαδικασία της άμεσης φόρτισης των εμφυτευμάτων:

Αρχικά πρέπει να προηγηθεί σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος, ώστε να βεβαιωθούμε ότι ο ενδιαφερόμενος είναι καλός υποψήφιος για μια αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα και κατ’ επέκταση για την άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων.

Στη συνέχεια, απαιτείται μία ειδική οδοντιατρική αξονική τομογραφία, η οποία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από ειδικό λογισμικό ψηφιακής τεχνολογίας για την κατασκευή ενός «ομοιώματος» των οστών της γνάθου. Πάνω σε αυτό θα  σχεδιαστεί ο χειρουργικός νάρθηκας που θα καθορίσει τη θέση που προσφέρεται για την τοποθέτηση του κάθε εμφυτεύματος.

Την ημέρα του χειρουργείου προχωρούμε στην εξαγωγή και τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και την τοποθέτηση της προσωρινής θήκης.

Η άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων χαρακτηρίζεται για τα εξαιρετικά αισθητικά και λειτουργικά της αποτελέσματα και απευθύνεται σε ανθρώπους, οι οποίοι λόγω κοινωνικών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν τους επιτρέπεται να εμφανίζονται χωρίς δόντια.

ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Στο Οδοντιατρικό Κέντρο μας, μέσω του πρωτοποριακού ενδοστοματικού σαρωτή Μedit i500 (scanner) μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του τελικού αισθητικού αποτελέσματος,του μελλοντικού σας χαμόγελου με την παραμικρή λεπτομέρεια, πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε οδοντιατρική υπηρεσία.
Ή πολυετής εμπειρία της Μαρίλης Φτούλη και των εξειδικευμένων συνεργατών της με την αποκλειστική ενασχόληση με οδοντιατρικές θεραπείες,σύγχρονες και ανώδυνες ,με προσοχή ακόμα και στη λεπτομέρεια σας εξασφαλίζουν ένα άριστο αποτέλεσμα.
Φιλοσοφία μας στο Μαρίλη Φτούλη και συνεργάτες είναι να δώσουμε ένα άψογο,αστραφτερό, υγιές και λειτουργικό χαμόγελο, βασιζόμενοι στην εξειδικευμένη εμπειρία και την υψηλής ποιότητας παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών.
Στο Πρότυπο Οδοντιατρείο μας οι θεραπευτικές μας προσεγγίσεις είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στο δικό σας πρόβλημα και εγγυώνται την πλήρη θεραπεία και αποκατάσταση από κάθε είδους οδοντιατρικές παθήσεις και με άμεση επιστροφή στις καθημερινές σας δραστηριότητες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ